top of page

שנה חדשה, הפחתה חדשה בריבית.

עודכן: 25 במרץ


היום בנק ישראל הוריד את הריבית ל-4.5%
בנק ישראל החליט להפחית את הריבית הבסיסית במשק ב-0.25%.
למה זה חשוב לדעת, ואיך זה משפיע עלינו?


במשכנתאות הרבה פעמים חלק מהתמהיל הוא צמוד לריבית הפריים, ריבית הפריים מושפעת ישירות מריבית בנק ישראל,

ריבית הפריים היא 1.5% מעל ריבית בנק ישראל (P=ריבית בנק ישראל +1.5%), לפני ההורדה של הריבית היום, ריבית הפריים היתה 6.25%, לאחר הורדת הריבית היום ב-0.25%, ריבית הפריים היא 6%.


דוגמא לחסכון שהלקוח הממוצע מרויח מהירידה הזו:

אם יש לכם 300,000 ש"ח במסלול הפריים בפריסה ל25 שנים, ההחזר החודשי שלכם ירד מ-1,887 ש"ח ל- 1,842 ש"ח, חסכון של 45 ש"ח בחודש.


בנק ישראל הוריד את הריבית בעקבות התמתנות עליית האינפלציה


אם יש לכם משכנתא, או אם אתם מתכננים לרכוש נכס,

מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות, כדי לדעת מה כדאי לעשות.


0 תגובות

Comments


bottom of page